Zásady ochrany osobních údajů

§1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny aspekty zpracování údajů na webových stránkách naturalpoland.pl (dále jen „WEBOVÉ STRÁNKY“) provozované společností BRACIA STRZELCZYK WITOLD STRZELCZYK se sídlem ve Varšavě, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Varšava, zapsaná u Okresního soudu pro hl. Varšava ve Varšavě, číslo NIP: 5260055650, REGON: 011551390, dále jen „ADMINISTRÁTOR“.
 2. Kontakt s ADMINISTRÁTOREM probíhá prostřednictvím e-mailové adresy: kontakt@naturalpoland.pl.

§2 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje uživatelů WEBOVÉ STRÁNKY jsou zpracovávány v následujících situacích:
  1. ukládání a ukládání „cookies“ do paměti zařízení, kterým uživatel prohlíží WEBOVÉ STRÁNKY. Cookies umožňují identifikaci Uživatelů při následných návštěvách WEBOVÉ STRÁNKY; zároveň neumožňují SPRÁVCI identifikovat konkrétní fyzickou osobu;
  2. zasílání zpráv pomocí kontaktních formulářů a dotazů, které jsou zasílány do schránky SPRÁVCE, pokud jsou uvedeny osobní údaje identifikující odesílatele zprávy;
 2. V každém z výše uvedených případů používání WEBOVÝCH STRÁNEK budou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, GDPR; Věstník zákonů EU. č. 2016 č. 119, str. 1, ve znění pozdějších předpisů).
 3. ADMINISTRÁTOR zajišťuje ochranu dat Uživatelů WEBOVÉ STRÁNKY (včetně používání protokolu SSL) v souladu s platnými právními předpisy a standardy bezpečnosti informací.
 4. Základem pro zpracování „cookies“ je oprávněný zájem SPRÁVCE, popsaný v Zásadách cookies, v souladu s čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR nebo souhlas uživatele s některými aplikacemi, které více narušují soukromí, což může být zároveň pohodlí pro uživatele v souladu s čl. 6 sec. 1 lit. GDPR;
 5. Účelem zpracování údajů Uživatelů pomocí kontaktních formulářů a dotazů je odpověď na zaslanou zprávu nebo prezentace nabídky produktů ADMINISTRÁTORA;
 6. Příjemci osobních údajů uživatelů STRÁNEK mohou být partneři spolupracující v rámci organizační struktury SPRÁVCE a subjekty zpracovávající údaje jménem SPRÁVCE, a to na základě uzavřených smluv o outsourcingu zpracování.
 7. Externí nástroje, jako je Google Analytics, Google Ads a Google Tag Manager, předávají údaje o používání WEBOVÉ STRÁNKY poskytovateli služeb, tzn. Google LLC, mimo Evropský hospodářský prostor. Údaje jsou přenášeny do Spojených států, kde mohou veřejné orgány USA přistupovat k vašim údajům v rámci určitých národních bezpečnostních programů.
 8. Doba ukládání „cookies“ na zařízení Uživatele závisí na jejich typu a na Uživateli, která je podrobně popsána v Zásadách používání cookies;
 9. Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo dotazu budou uchovávány do odvolání souhlasu nebo do promlčení nároků;
 10. Máte (v souladu s důvody zpracování) právo na přístup ke svým údajům a obdržet jejich kopii, právo na opravu (opravu) vašich údajů, právo požadovat výmaz údajů, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR a právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat zasláním zprávy na adresu: kontakt@naturalpoland.pl.

§3 ZÁSADY COOKIES

 1. Cookies jsou textové informace zasílané webovým serverem do zařízení používaného Uživatelem při používání WEBOVÉ STRÁNKY.
 2. Cookies používá ADMINISTRÁTOR k zajištění správného provozu WEBOVÝCH STRÁNEK, k zajištění bezpečnosti, k přizpůsobení obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK preferencím Uživatelů (např. volba jazykové verze), k vytváření statistik a poskytování informací Uživatelům. reklamní obsah více přizpůsobený jejich zájmům.
 3. Uživatelé WEBOVÉ STRÁNKY mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie.
 4. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení webového prohlížeče.
 5. Uživatel WEBOVÉ STRÁNKY může dále nastavit rozsah ukládání souborů cookie webovým serverem v nastavení „cookie“, avšak omezení jejich použití může nepříznivě ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách WEBOVÉ STRÁNKY.
 6. Používáním WEBOVÉ STRÁNKY souhlasíte s používáním „cookies“ v souladu s těmito zásadami.