Jakie wymogi powinien spełniać producent kosmetyków?

Producentem kosmetyków w teorii może zostać każdy. Prowadzenie tego typu działalności gospodarczej nie wymaga żadnych specjalnych zezwoleń, koncesji ani wpisu do rejestrów działalności regulowanej. Jednakże zarówno sam zakład produkcyjny, jak i wprowadzanie kosmetyków do obrotu podlegają licznym regulacjom prawnym. 

Producentem kosmetyków w teorii może zostać każdy. Prowadzenie tego typu działalności gospodarczej nie wymaga żadnych specjalnych zezwoleń, koncesji ani wpisu do rejestrów działalności regulowanej. Jednakże zarówno sam zakład produkcyjny, jak i wprowadzanie kosmetyków do obrotu podlegają licznym regulacjom prawnym. 

Wprowadzenie kosmetyku do obrotu

W obrębie Unii Europejskiej, w tym Polski, wprowadzanie kosmetyków do obrotu reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Zawiera ono wymagania prawne jakie muszą zostać spełnione przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek. W szczególności dotyczące składu, oznakowania, wytwarzania, dokumentacji i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Czym jest produkt kosmetyczny?

Każdy kosmetyk musi spełniać całość zawartej w Rozporządzeniu definicji, w zakresie formy, miejsca aplikacji i funkcji. Zgodnie z art. 2.:

„produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Należy tu przede wszystkim pamiętać, że preparaty o przeznaczeniu do stosowania w profilaktyce, lecznictwie lub dezynfekcji wykraczają poza definicję kosmetyku i podlegają innym uregulowaniom prawnym.

Obowiązki producenta kosmetyków

Producent, a konkretniej osoba odpowiedzialna za wprowadzenie kosmetyku do obrotu zapewnia zgodność z przepisami rozporządzenia. Zapewniając, że:

 • Produkt jest bezpieczny i zostało to potwierdzone poprzez ocenę bezpieczeństwa produktu
 • Skład produktu odpowiada obowiązującym ograniczeniom i normom
 • Dokumentacja produktu jest kompletna, a raport bezpieczeństwa przygotowany zgodnie z wymaganiami postawionymi w rozporządzeniu
 • Produkt jest wytwarzany zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) – w zgodzie z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 22716:200
 • Produkt został zgłoszony do europejskiej bazy internetowej – Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)
 • Produkt został oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, w języku obowiązującym w kraju dopuszczenia do obrotu
 • Rzetelnie i zgodnie z prawdą przedstawiono właściwości produktu
 • Przestrzega zakazu testu gotowego produktu i jego składników na zwierzętach
 • Informacje o składzie i przypadkach działań niepożądanych produktu są publicznie dostępne, a ciężkie działania niepożądane są zgłaszane odpowiednim organom
 • Organy kontroli mają dostęp do odpowiednich informacji i dokumentów

Wymogi stawiane zakładowi produkcyjnemu

Rozporządzenie nr 1223/2009 określa także wymogi prawne związane z samą produkcją kosmetyków. Jednakże oprócz konieczności przestrzegania zasad GMP określonych w wspomnianej już normie PN-EN ISO 22716:2007, zakład produkcyjny musi spełniać także wymagania sanitarne. Kwestie sanitarne podlegają kontroli lokalnego sanepidu i wymagania mogą się tutaj różnić w zależności od regionu. Zawsze jednak należy mieć na uwadze szereg podstawowych zasad:

 • Powierzchnie w miejscu produkcyjnym powinny być łatwo zmywalne, niedopuszczalne jest stosowanie materiałów gromadzących kurz lub stanowiących pożywkę dla drobnoustrojów
 • Okna powinny być zamknięte, a pomieszczenia klimatyzowane – z uwzględnieniem stałego odgrzybiania instalacji klimatyzacyjnej i kontroli jej czystości mikrobiologicznej
 • Każdy wyrób powinien być produkowany w osobnym miejscu, aby nie dopuścić do mieszania się gotowych mas produkcyjnych
 • Zakład powinien mieć wyznaczone strefy czyste (o zaostrzonych warunkach czystości i sterylności) i szare
 • Jeśli do produkcji jest używana woda, musi być ona oczyszczona i dejonizowana, a także spełniać wymogi czystości mikrobiologicznej i określonej przewodności – najlepiej, aby zakład dysponował stacją uzdatniania wody
 • Magazyny przechowywania surowców i produktów gotowych powinny mieć ściśle monitorowaną temperaturę i wilgotność, a przechowywane składniki powinny być dokładnie opisane polskimi nazwami

Oznakowanie kosmetyków i reklama

Regulacji zgodnie z Rozporządzeniem podlega także sposób oznakowania kosmetyków. W projekcie etykiety należy zawsze uwzględnić szereg niezbędnych informacji. Dodatkowo, wszelkie deklaracje dotyczące właściwości produktu oraz jego składników muszą mieć potwierdzenie w wynikach badań naukowych, być prawdziwe i w pełni rzetelne. Dotyczy to nie tylko samego oznakowania produktu, ale także jego przyszłej reklamy.

Warto także mieć na uwadze fakt, że za niezgodne z przepisami mogą zostać uznane także oświadczenia „zbyt oczywiste” – t.j. deklarowana „Zgodność z przepisami UE” czy informacja, że produkt nie był testowany na zwierzętach, bądź nie zawiera składników, których stosowanie w kosmetykach jest zakazane.


Bibliografia:

 1. https://biotechnologia.pl/kosmetologia/projektowanie-zakladu-produkcyjnego-w-branzy-kosmetycznej-czym-powinnismy-sie-kierowac,20206
 2. https://kosmetyczni.pl/uploads/dokumenty/Wprowadzanie_do_obrotu_2019.pdf
 3. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/53871:informacje-o-produkcie-kosmetycznym-aspekty-prawne

Strona używa plików cookies w celach wymienionych w Polityce Prywatności.
Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.