Jak zarejestrować nowy kosmetyk?

rejestracja nowego kosmetyku

Wprowadzanie nowych kosmetyków do obrotu to nie tylko opracowanie ich receptury i marketing. Dopuszczenie kosmetyku do sprzedaży wiąże się też z koniecznością dopełnienia licznych formalności, związanych z rejestracją produktu. Jak zarejestrować nowy kosmetyk i o czym nie wolno zapomnieć?

Regulacje prawne

Chociaż popularność domowej produkcji kosmetyków i dystrybuowania ich wśród znajomych lub przez internet może sugerować brak uciążliwych formalności, jest to bardzo mylące. Tego typu formy sprzedaży często mają nieformalny charakter i funkcjonują nieco na granicy prawa. W celu legalnego wprowadzenia nowego kosmetyku do obrotu trzeba bowiem ściśle przestrzegać wytycznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych. Zawiera ono wymagania prawne dotyczące składu, oznakowania, wytwarzania, dokumentacji i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych zarejestrowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo kosmetyku

Każdy nowy kosmetyk przed rejestracją musi zostać poddany ocenie bezpieczeństwa. Co więcej, raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego musi zostać wykonany przez wykwalifikowanego eksperta (Safety Assesssora) zgodnie z załącznikiem 1 Rozporządzenia 1223/2009/WE. Ze względu na obowiązujące regulacje i wymogi, na tym etapie zazwyczaj konieczne będzie zaangażowanie zewnętrznej firmy certyfikującej, która przeprowadzi za opłatą wszystkie niezbędne testy.

Raport należy wygenerować dla każdej opracowanej receptury – nawet jeśli dwa produkty różnią się tylko jednym składnikiem (np. determinującym zapach), będą one wymagały dwóch osobnych badań. Proces produkcji powinien też być zgodny z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) – normą zharmonizowaną, PN-EN ISO 22716:200.

Tego typu analizy obejmują między innymi badanie czystości mikrobiologicznej, oznaczenia fizykochemiczne (wygląd, barwa, zapach), oznaczenia gęstości, pH, testy konserwacji (trwałość produktu), badania stabilności i kompatybilności masy z opakowaniem oraz badania dermatologiczne. Przed wysłaniem produktu do oceny należy więc mieć już w pełni dopracowaną recepturę – każde niedociągnięcie i nieprawidłowość w wynikach badań będzie się wiązało z koniecznością ich powtórzenia.

Opis produktu kosmetycznego

Regulacje dotyczą nie tylko samego bezpieczeństwa i składu produkowanych kosmetyków, ale też sposobu ich opisu. Dotyczy to przede wszystkim projektu etykiety, która musi zawierać szereg informacji wymaganych przez Rozporządzenie – ich brak może się wiązać z wysokimi karami lub niedopuszczeniem produktu do rejestracji.

Należy także pamiętać, że skład produktu, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, musi być zadeklarowany w nazewnictwie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), a używane składniki muszą posiadać Karty Charakterystyki (w tym celu należy kupować je tylko ze sprawdzonych źródeł, od dystrybutorów załączających je do swoich produktów).

Rejestracja nowego kosmetyku

Po opracowaniu receptury, zaprojektowaniu opakowań i etykiet, przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań i zebraniu potrzebnej dokumentacji przychodzi kolej na rejestrację produktu. W tym celu należy go zgłosić do Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych – europejskiej bazy internetowej Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Wpis ten jest bezpłatny, jednak jego zgłoszenie nie gwarantuje automatycznej rejestracji – w przypadku niezgodności lub braków w dokumentacji zgłoszenie może zostać odrzucone.

Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją kosmetyku należy także zgłosić rozpoczęcie produkcji i swój lokal w Sanepidzie.Literatura:

  1. https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/wprowadzenie-kosmetyku-na-rynek-jak-to-zrobic
  2. https://www.kosmetyczni.pl/uploads/dokumenty/wprowadzanie_kosmetyku_do_obrotu_-_przewodnik_2013.pdf
  3. https://blog.zmydlona.pl/legalna-sprzedaz-kosmetykow-jak-to-zrobic/
  4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=fr
We use Cookies - By using this site or closing this you agree to our Cookies policy.
You can change cookie settings in the configuration of your web browser.